Bansko: Moja najlepša iskustva među termalnim vrhovima

Bansko, najmlađi i najrazvijeniji ski centar u Bugarskoj, nalazi se u podnožju veličanstvenog pirinskog masiva. Sve do 17. veka su ovde živeli uglavnom stočari. Međutim, Bansko je vremenom transformisano u trgovački grad, sa brojnim vodenicama i pilanama, duž reke Glazne. Ovde su dolazili karavani sa robom iz brojnih evropskih gradova.


Sofija: Šta videti i iskusiti u gradu mudrosti

Sofija je najveći i glavni grad Bugarske, jedan od najstarijih gradova Balkana. Spada u najviše prestonice Evrope - nadmorska visina grada je 550 m, a okolne planine dosežu i preko 2.000 m (planina Vitoša). Sofija se nekada davno nazivala Serdika, a kasnije je ime promenjeno u Sofija (što znači "mudrost"). Pod Turcima je bila pet vekova. Za vreme II svetskog rata, osvojili su je Sovjeti, nakon čega je postala komunistička država. Sve ove podatke je važno znati, da biste bolje razumeli današnji izgled grada.