Ohrid: Šta videti i iskusiti u biseru ohridskog jezera

Da biste jedinstvenu ohridsku dušu osetili na najbolji način, provešću vas kroz meni najlepša iskustva koja sam ovde doživela. Naći ćete preporuku za smeštaj koji čuva tu dušu Ohrida u kome možete odsesti, predloge atrakcija i iskustava koja ne smete propustiti, kao i tradicionalne hrane u Ohridu, koja će svojim ukusima i mirisima zaokružiti ovu priču. Pa da počnemo...


Sremska Mitrovica: Šta videti i iskusiti u gradu Svetog Dimitrija

Sremska Mitrovica je najveći grad u Sremu i jedan od najstarijih gradova u Srbiji, na obali Save. Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Mitrovice, bio je prestonica Rimskog carstva neki period. Nazivaju ga i „slavnom majkom gradova“, jer su u njemu rođeni brojni rimski carevi: Herenije Etruskus, Hostilijan, Decije Trajan, Klaudije II, Kvintil, Aurelijan, Prob, Maksimijan, Konstancije II i Gracijan.


Crnogorsko primorje: Moja najlepša iskustva

Crnogorsko primorje je najlepši deo Crne Gore, omeđen Orjenom, Lovćenom, Sutormanom i Rumijom. Plavo more, prohladna voda, izuzetno slana, i slabo razuđena obala, izuzev Boke Kotorske. Iako su vam verovatno sva mesta o kojima ćete čitati u određenoj meri poznata, u ovom tekstu sam želela da izdvojim meni najdraža mesta i iskustva, koja morate doživeti ako odlučite da letujete na crnogorskom primorju.

Prethodna